Organi saveza

Siniša Šavija

Siniša Šavija

Rođen 18.08.1971 u Glamoču. Po zanimanju mašinski inženjer. Član je Dobrovoljnih Vatrogasnih Društava od 1996, trenutno je član DVD „Žabalj“ i DVD „NIS-a“. Predsednik je Vatrogasnog Saveza Vojvodine, GVS-a Novi Sad i OVS-a Žabalj. Nosilac je...

Read more
Duško Gvozdenović

Duško Gvozdenović

Rođen 10.03.1973 u Novom Sadu. Po zanimanju inžinjer zaštite od katastrofanih događaja i požara. Član je Dobrovoljnih Vatrogasnih Društava od 2015, trenutno je član DVD „Bački Jarak“. Predsednik je Opštinskog vatrogasnog saveza Temerin i...

Read more