O nama

  • Koordiniranje rada svojih udruženih članova radi unapređenja vatrogastva i zaštite od požara
  • Usmeravanje aktivnosti svojih udruženih članova ka što boljoj organizaciji vatrogastva i zaštite od požaraa
  • Predlaganje mera za stručno osposobljavanje vatrogasnih organizacija
  • Saradnja sa pokrajinskim organima i organizacijama u oblasti unapređenja vatrogastva i zaštite od požara
  • Organizovanje stručnih savetovanja, seminara i izložbi iz oblasti vatrogastva i zaštite od požara
  • Organizovanje i učestvovanje u aktivnostima i merama za sprovođenje aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine
  • Organizovanje i učestvovanje u aktivnostima vezanih za rad sa mladima i klubom veteran

O VATROGASNOM SAVEZU VOJVODINE

O nama – Vatrogasni Savez Vojvodine je dobrovoljna i nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja osnovana radi organizovanog dobrovoljnog učešća građana u sprovođenju zaštite od požara, gašenju požara, spasavanju ljudi i imovine i realizacije projekta i programa iz ove oblasti koji su od javnog interesa.

Osnovni ciljevi i zadaci Vatrogasnog Saveza Vojvodine su:

NAŠI USPESI

0
Intervencija godišnje
0
Članica
0
Dobrovoljnih vatrogasaca